OKMÁNYIRODA


VAGYONSZERZÉSI ILLETÉK

A gépjármű teljesítménye Kora: 0-3 év Kora: 4-8 év Kora: 8 év felett
0-40 kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41-80 kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81-120 kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 kW feletti 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW
 

 
A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak:  

külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának ellenőrzése 10 900,-

a forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése

10 900,-

a négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása

  4 800,-

 

járműkísérő lap kiadása   1 600,-

 

 a forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás, az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése   2 300,-

 

 záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani   2 300,-

 

 egyéb, okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem   2 300,-

indítási napló pótlása, hitelesítése

  3 500,-

 

 ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása   3 500,-

 

a jármű előzetes eredetiségmegállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása   2 400,-

 

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:  

 

a) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése , mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját,

 19 500,-

 

b) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása  mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját,   6 500,-

 

 az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, illetve törlését.  

Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj
 

 

 1 pár rendszámtábla   8 500.-

 

1 db rendszámtábla   5 500,-

 

Ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V; Z; CD; E)  

 

 1 pár rendszámtábla  13 000.-

 

 1 db rendszámtábla   8 500,-

 

Különleges rendszámtáblákért, kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:  

 

 1 pár rendszámtábla  15 000,-

 

1 db rendszámtábla   8 500,-

 

Az „E” típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:  

 

1 db rendszámtábla 3 500,-

 

5. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112 450,-

 

6. Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435 000,-

 

7. Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása 38 000,-

 

8. Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése 12 300,-

 

9. Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyénileg kiválasztott és egyedi előállított rendszám európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla az MSZ 140 magyar szabványnak megfelelő színben történő utángyártása iránti kérelem engedélyezése 23 500,-

 

10. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem 56 000,-

 

11. Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított európai uniós rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica egyedi gyártásának, továbbá a H, az R és RR betűjelű európai uniós, különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése 1 550,-

 

Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámok, valamint a kísérlethez vagy kipróbáláshoz igényelt próbarendszámok, továbbá a rendszámtábla utángyártás és típusváltás engedélyezésének hatósági díja tartalmazza a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is. A közlekedési hatóság igazolásával engedélyezett rendszámtábla felszerelésekor a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díj tartalmazza a regisztrációs matrica egyedi kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is.

 

 

 

Partnereink

 

  https://www.unoglass.hu/

 https://sutipark.hu/

 https://www.unixauto.hu/

 https://molnarautohaz.hu/

 https://www.tan-dem.hu/

 

 

 

 

 

 

KZS Mobil Car Kft.

Bakay Nándor utca 29.
Szeged
6724
(UNIX mellett)Nyitvatartás:
Hétfőtől-Péntekig
7.30-16-ig
Ügyfélszolgálat:
0662/428-488
0630/545-71-35kzsmobilcar@gmail.com