Mi alapján állapítja meg a biztosító a „kötelezô” díját?

A biztosítási díj mértékét elsősorban a korábbi balesetmentes közlekedés befolyásolja, de emellett a díj mértéke függ az életkortól, a gépjármű jellemzőitől, a lakóhelytôl és egyéb körülményektől is. 
 
Mi a bonus-malus rendszer? 
 
A biztosítók a fizetendő biztosítási díjat a bonus-malus besorolás alapján kalkulálják. Amennyiben a korábbi időszakban nem okozott kárt, a kármentes időszakhoz igazodó díjkedvezményre (bonus) jogosult. Ellenkező esetben a káresemények számától függő díjtöbbletet (malus) kell fizetni. A biztosítók a bonus-malus rendszert a kártörténeti nyilvántartás adatai alapján működtetik. 
 
Mi az elektronikus kárnyilvántartás?
 
A kártörténeti információk elektronikus nyilvántartá- sára a központi Kártörténeti Nyilvántartás szolgál, amit a biztosítók töltenek fel adatokkal. Az azonosíthatósá- ga érdekében fontos, hogy a rendszerben a személyes adatok pontosan legyenek nyilvántartva, ezért ha a biztosítótól adategyeztetés céljából érkezik megkeresés, reagáljon idôben! 
 
Mi történik díjnemfizetés esetén?
 
A biztosítók 60 napos nemfizetés után törlik a szerzôdést, és errôl további 30 napon belül küldenek értesítést. Ezután fedezetlenségi díjat kell fizetni a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) kártalanítási számlájára, melynek napidíja általában magasabb, mint a „normál” biztosítási díj. 
 
Honnan tájékozódhat a tarifákról?
 
A biztosítók a következô naptári évre vonatkozó díjtarifáikat minden évben október 30-ig két országos napilapban és a honlapjukon kötelesek közzétenni. Segítséget nyújthatnak a MABISZ (https://www.mabisz. hu/) honlapján, valamint a Szeged, Bakay N. u. 29. szám alatt található irodánkban. A díjtarifákat megismerve dönthet arról, hogy melyik szolgáltatóval kíván szerzôdést kötni, vagy elfogadva az új tarifát, marad-e a korábbi biztosítónál.
 
Hogyan járjon el, ha biztosítót szeretne váltani? 
 
A szerzôdés felmondásának írásban, igazolható mó- don kell a biztosítóhoz beérkeznie, ezért célszerû azt tértivevényes levéllel, visszaigazoló faxszal vagy egyéb bizonyítható módon elküldeni. A biztosítá- si idôszakon belül a felek közös megegyezésével is megszüntethetô a szerzôdés. Mikor szüntethetô meg a biztosítási szerzôdés? A KGFB-szerzôdést írásban, évfordulóra lehet felmondani, az évforduló elôtt legkésôbb 30 nappal. A biztosítási szerzôdés évfordulója a szerzôdés megkötésétôl számí- tott egy év lejárata elôtti nap.
Példa: Amennyiben a szerzôdés kezdô napja az adott év augusztus 31-e, a felmondásnak legkésôbb a következô év július 31-ig kell a biztosítóhoz beérkeznie, amely így augusztus 30-án (azaz a szerzôdés évfordulóján) 24 órakor megszûnik. 
 
Milyen díjtarifa lesz érvényes az új szerzôdésre?
 
A szerzôdésre az a díjtarifa lesz érvényes, amely annak kezdô napján érvényben van. (Például adott év augusztus 31-én kötött gépjármû adásvételi szerzôdés esetében az elôzô év október 30-án kihirdetett díjtarifa érvényes.) 
A KGFB-rôl bôvebb tájékoztatást találhat a PSZÁF honlapja (www.pszaf.hu) fogyasztóknak szóló aloldalain, a Fókuszban menüpontban. www.pszaf.hu
 
Mobil: 0630/5457135      
email:kzsmobilcar@gmail.com

 

 

Partnereink

 

  https://www.unoglass.hu/

 https://sutipark.hu/

 https://www.unixauto.hu/

 https://molnarautohaz.hu/

 https://www.tan-dem.hu/

 

 

 

 

 

 

KZS Mobil Car Kft.

Bakay Nándor utca 29.
Szeged
6724
(UNIX mellett)Nyitvatartás:
Hétfőtől-Péntekig
7.30-16-ig
Ügyfélszolgálat:
0662/428-488
0630/545-71-35kzsmobilcar@gmail.com