Alvázszám

Ahogyan minden embernek van személyi száma, úgy az autók is rendelkeznek egy egyedi azonosítóval, amely alapján összetéveszthetetlen módon meg lehet őket különböztetni egymásról.

Ez az azonosító nem más, mint az alvázszám ami forgalmi engedélyben az E pontban található.

1980-ban vezették  be a járművek egységes egyedi azonosítóinak használatát. Ez egy nemzetközi szabvány, amelyet minden autógyártó használ. Az alvázszám angol neve Vehicle Identification Number, vagyis jármű azonosítószám, de mindenki csak VIN-nek hívja. A szabvány szerint ez egy 17 karakterből álló kód, amelynek bizonyos karaktereihez egységes jelentést rendeltek.

Az első három karakter minden esetben a jármű gyártójának kódját tartalmazza. A legelső jel a gyártó országra utal. Az Amerikai Egyesült Államokban készült kocsik alvázszáma 1-el, vagy 5-össel kezdődik, ezzel itthon elég ritkán találkozunk. Európában és Ázsiában készült autóból azonban itthon is van bőven. E két kontinens gyárai betűket kaptak a szabványban, ezeknek a betűknek viszont általában semmi köze sincsen gyártó országhoz, például az Egyesült Királyság autógyárai az „S” betűt használhatják, míg Németországban a „W” használatos. A 2-3 karakter a gyártók feltüntetése

Például Franciaország a  „V” betűvel indít, aztán így alakul a dolog:

  • Renault: VF1
  • Peugeot: VF3
  • Citroen: VF7

A nagy német gyárak W-vel kezdenek:

  • Mercedes-Benz: WDB )
  • BMW: WBA
  • Audi: WAU
  • Volkswagen: WVW

A fentieken kívűl több variánst is használnak a gyárak, ezek csak a leggyakoribb alvázszám kezdetek.

Az alvázszám további részei némi eltérést mutatnak, már ami az Európában használatos ISO 3779-es szabványt és az Észak-Amerikában használatos kódolást illeti, de azért megmarad a köszönőviszony. A 3-9 karakterek általában a kocsi kiviteli változatát jelenítik meg. Ennek nincsen előre meghatározott formátuma, minden autógyártó maga dönti el, hogyan és mit kíván megjeleníteni az alvázszámban. A Volkswagen csoport tagjainál például a 4-6 helyen lévő 3 karaktert nem is használják, ott kitöltő karaktereket, csupa „Z” betűt látunk. A 10. karakterig nem érdemes mit magyarázni, ha valakit mélyebben érdekel a téma, akkor az interneten tucatnyi oldalon magyarázzák az egyes gyártók által használt jelöléseket.

A 10. karakter Amerikában a gyártási évet kell, hogy jelölje, punktum. Az ISO szabvány ezt nem teszi kötelezővé, de több európai gyártó ettől függetlenül használja. 1980-ban ide az „A” betűt tették, ’81-ben a „B”-t és így tovább. 2000-ben az „Y”-al elfogytak a betűk, így 2001-ben már számok következtek. Mivel csak egy karakter áll rendelkezésre, ezért 2010-ben megint az „A” betű következett. Tehát 30 évente körbeér a dolog.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy az ABC betűi bőven többen vannak az alkalmazott húsz karakternél. Ez így van, de bizonyos karaktereket nem használnak. A-tól H-ig minden rendben megy, aztán az „I” betű kimarad. Ennek az az oka, hogy ez könnyen összetéveszthető lenne az 1-es számmal. J-től N-ig megint minden OK, aztán az „O” betű kimarad. Ez a karakter is egy számmal, a 0-val lenne könnyen keverhető, ugyanilyen megfontolásból Q-betű sem szerepel a sorban. A „Z” a 7-essel lenne hasonló, ezért ez sem játszik. (I, O, Q betű nem csak a 10. karakter nem lehet, de sehol az alvázszámban nem fordulhat elő.)

A 10. karakter még rejteget titkokat. Az autógyárak ugyanis nem a falinaptár szerint számozzák a kocsikat, hanem az úgy nevezett modellév szerint. Szeptember után a gyárak már a következő naptári évnek megfelelő számot használják. Ennek az az oka, hogy amíg a gyártósorról a vásárló feneke alá kerül a kocsi, általában eltelik 1-2 hónap, illetve a gyártósorok nyári leállása miatt a gépek szempontjából szeptember számít az új esztendőnek. Az a kocsi, amit éppen most gyártanak „F” betűt fog kapni.

Az alvázszámok utolsó 7 karaktere jelenti valóban a jármű sorszámát. Az így kialakult 17 jegyű kód aztán bekerül a gyárak adatbázisába, és a legapróbb adatot is tárolják hozzá kapcsolódóan. A nagyobb gyárak –kis túlzással – meg tudják még azt is mondani, hogy név szerint ki tette fel az ajtót, vagy, hogy ki gurult le vele a gyártósorról. Ehhez a számhoz kapcsolódik még egy rakat másik azonosító. Tudják, hogy melyik számú motort, váltót szerelték be, a légzsákok is kapnak azonosítót, sőt, még az autórádió is.

A járműveken ezeket a számokat fel is kell tüntetni. A gyártók a lehető legegyszerűbb módszerektől egészen a lézergravírozásig minden létező technológiát használnak már az egyedi azonosítók elhelyezésére. A felhasznált betűtípusok is nagyon fontosak. Minden gyártó egyedi betűkkel dolgozik, a cél, hogy az alvázszámok hamisítása minél nehezebb legyen.

Ha ellopnak egy kocsit, ami sajnos még mindig nagyon gyakori, akkor azt egyben értékesíteni éppen az alvázszám miatt nehéz, hiszen ez alapján a hatóságok könnyedén rátalálnának a lopott kocsikra. Ezért az alvázszámokat igyekeznek másolni, hamisítani. Ennek számtalan variációját fejlesztették már ki a tolvajok. A járművek előzetes eredetiségvizsgálatára éppen azért van szükség, hogy az ilyen visszaéléseket megpróbálják kiszűrni.

Hol van  az alvázszám?

Az alvázszámokat a járművek fém részeibe szokták beütni, de több helyen meg is ismétlik a számot matricákon, táblákon. A fémbe ütött alvázszámot elsődleges azonosítónak hívjuk, a táblákon ismételt azonosítót másodlagosnak. A legnépszerűbb hely a járművek tűzfala, vagyis az utas- és a motortér közötti fal. Sok gyár a jobb első kerék feletti doblemezt használja, de fenéklemezekbe és oszlopokba is ütnek azonosítót. A nem önhordó karosszériával rendelkező járműveknek mindig az alváz fő gerendájába van ütve a VIN.

A megismételt alvázszámok is fontos szerepet játszanak. Az úgy nevezett típustábla minden autón megtalálható, ezen is rajta van a VIN. Aztán van még kódzászló és az első szélvédő mögötti kis felirat. Hogy minél nehezebb legyen megváltoztatni egy autó „személyazonosságát” az alvázszámok (legyen az elsődleges, vagy ismételt) hordozói megannyi titkos védelmi elemmel vannak ellátva. Ahogyan az elektronika fejlődött, most már a legtöbb elektronikus kütyü, sőt a kulcs is tartalmazza az alvázszámot, úgyhogy nem is érdemes ma már ebbe energiát feccölni. (A lopott autók éppen emiatt leginkább szétszedve, alkatrészenként találnak gazdára.)

Amennyiben bármilyen probléma merül fel a  meglévő vagy megvásárolni kívánt  gépkármű alvázszámával vagy motorszámával forduljon bizalommal szakértőinkhez!

Mobil:+3630/545-71-35
emai:kzsmobilcar@gmail.com

Garanciális feltételek

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseiből, valamint az egyes javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló, a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított, 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet szerint, a szerviz által a fogyasztó részére – nem szavatosság vagy jótállás alapján – végzett javító-karbantartószolgáltatásokra 6 hónapos jótállás vonatkozik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Fogyasztónak az a személy minősül, aki a gépkocsi javítását, karbantartását a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként rendeli meg.

A jótállás a fenti esetben is csak akkor áll fenn, ha a szolgáltatás az általános forgalmi adót és anyagköltséget is magába foglaló díja a húszezer forintot meghaladja.

Jótállás keretében a megrendelő a szerviz által végzett javító-karbantartó szolgáltatás hibás teljesítése esetén elsősorban – választása szerint – díjmentes javítást vagy kicserélést (a szolgáltatás újbóli elvégzését) követelheti, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen. A jogosultat a szolgáltatás újbóli elvégzésének joga illeti meg, ha az a jótállásra kötelezettnek a kijavítással összehangolva aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy a szolgáltatás újbóli elvégzését – a kijavítandó hiba tulajdonságaira és a szolgáltatás jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Ha a megrendelőnek sem kijavításra, sem a szolgáltatás újbóli elvégzésére nincs joga, vagy ha a jótállásra kötelezett szerviz a kijavítást, illetve a szolgáltatás elvégzését nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a megrendelő választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fentiekben le nem írt jótállási kérdésekben a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai irányadóak.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

Tájékoztatom, hogy a fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás a megrendelő fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Általános feltételek

Cégcsoprtunkba tartozó vállalkozások (KZS Mobil Car Kft.- Cool Tour Car Go Kft.-Trustful Car Kft.) továbbiakban KZS Mobil Car cégcsoport az általa forgalmazott és beszerelt gépjármű-alkatrészekre a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállást vállal.

A jótállási időtartam a vásárlás keltezésével kezdődik.

A jótállási igény elbírálásának alapja, hogy az ügyfél az KZS Mobil Car cégcsoport által kibocsátott számlával tudja igazolni az alkatrészvásárlást és a szakszerű beszerelést.

Némely alkatrész – így pl. az akkumulátorok egy része – gyártói jótállási jeggyel rendelkezik. Ezekre az alkatrészekre egyedi feltételek lehetnek érvényesek, amelyek általában kedvezőbbek az általános feltételeknél. A jótállási jegy megléte és érvényessége nélkülözhetetlen az ilyen alkatrészeknél.

A KZS Mobil Car cégcsoport vállalja, hogy az általa jogosnak ítélt garanciális igény esetén a hibás alkatrészt ugyanolyan típusú, új alkatrészre cseréli, és térítésmentesen beszereli.

Nem egyértelmű esetekben a KZS Mobil Car cégcsoport fenntartja annak jogát, hogy felvegye a kapcsolatot az adott alkatrész gyártójával vagy annak képviselőjével és annak szakértői véleménye alapján bírálja el a garanciális igényt.

A vásárló a meghibásodás észlelése után a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a KZS Mobil Car cégcsoport  szervizét, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiba további károkat ne okozzon.

Ha a meghibásodással kapcsolatban okozati kár merül fel, lehetőség szerint azonnal, de a gépkocsi megbontásának időpontja előtt legalább 3 munkanappal értesíteni kell az KZS Mobil Car cégcsoportot Ennek elmulasztása esetén a KZS Mobil Car cégcsoport az okozati kár megtérítését megtagadhatja.

A jótállási igényt a KZS Mobil Car cégcsoport elutasíthatja abban az esetben, ha:

•    az ügyfél számlával, vagy annak másolatával nem tudja igazolni, hogy az alkatrészt a KZS Mobil Car cégcsoport szervizében vásárolta és szereltette be;

•    az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelően tárolják (pl. gumiabroncs szakszerűtlen tárolása);

•    az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelő körülmények között üzemeltetik vagy túlterhelik (pl. autóversenyzés, a megengedettnél nagyobb teher szállítása);

•    az alkatrészhez kapcsolódó karbantartásokat nem végeztették el a KZS Mobil Car cégcsoport valamelyik szervizében;

•    változtatást hajtottak végre az alkatrészen;

•    az alkatrészt, illetve gépjárművet szakszerűtlenül kezelik, üzemeltetik (pl. nem megfelelő üzemanyag, kenőanyag);

•    a tulajdonos a hiba észlelése után tovább üzemeltette a gépjárművet és ez további károkat okozott;

•    a hiba természetes elhasználódásból adódik;

•    az alkatrész meghibásodását baleset, bűncselekmény, szándékos rongálás vagy külső környezeti behatás okozza;

•    az alkatrészen sérülés fedezhető fel;

•    a jótállás időtartama lejárt.

Futómű

A KZS Mobil Car cégcsoport által beépített futómű-alkatrészekre 1 év teljeskörű jótállást vállalunk.

A futóműgeometria beállítása a nem megfelelő minőségű utak vagy gondatlan vezetési stílus következtében elállítódhat, ezért a futóműállításra korlátozott garanciát vállalunk. Panasz esetén 15 napon vagy 500 km futáson belül ingyenesen mérjük meg a futóműgeometriát, és szükség esetén újraállítjuk.

Lengéscsillapító

Minden KZS Mobil Car cégcsoport által beépített lengéscsillapítóra 1 év kilométerkorlátozás nélküli jótállás érvényes.

Fékrendszer

A fékalkatrészek között vannak olyanok, amelyekre fokozottan jellemző az üzem közbeni kopás, elhasználódás. Ezek az alkatrészek: fékbetétek, fékpofák, fékdobok, féktárcsák. Az ilyen alkatrészek esetleges túlzott mértékű kopása miatt nem érvényesíthető garancia.

Minden más fékalkatrész 1 év, kilométer-korlátozás nélküli jótállás alá esik.

Akkumulátorok

A KZS Mobil Car cégcsoport minden beszerelt akkumulátorra 2 éves jótállást vállal. Az akkumulátor garanciális elbírálásába a gépjárművet is be kell vonni. A jótállás feltételei:

•    a gépjármű töltési rendszerének megfelelő működése;

•    megfelelő savsűrűség;

•    az akkumulátor csatlakozási pontjainak kifogástalan állapota

•    az akkumulátor minimum hathavi átvizsgálása műhelyünkben

Kipufogórendszer

Katalizátorokra 1év, a kipufogórendszer más elemeire szintén 1 év kilométer-korlátozás alá nem eső jótállást biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik külső felületi rozsdásodásra, illetve krómozott felületek hőhatás miatti felületi elszíneződésére.

6 hónapos szavatosság alá eső alkatrészek:

•    szűrők,

•    izzók,

•    tömítések.

Minden itt fel nem sorolt alkatrészre 1 éves kilométer-korlátozás nélküli garancia vonatkozik.

Partnereink

 

  https://www.unoglass.hu/

 https://sutipark.hu/

 https://www.unixauto.hu/

 https://molnarautohaz.hu/

 https://www.tan-dem.hu/

 

 

 

 

 

 

KZS Mobil Car Eredetiságvizsgálat Műszakivizsga állomás Járműjavítás-karbantartás

Bakay Nándor utca 29.
Szeged
6724
(UNIX mellett)Nyitvatartás:
Hétfőtől-Péntekig
7.30-16-ig
Ügyfélszolgálat:
0662/428-488
0630/545-71-35kzsmobilcar@gmail.com