Eredetiségvizsgálat

Az eredetiségvizsgálat olyan hatósági eljárás, mely szükséges a jármű új tulajdonosának nyilvántartásba vételéhez. 

Az eredetiségvizsgálat lényege, hogy a használt gépjármű tulajdonos váltásakor a vevőnek lehetősége nyílik meggyőződni a gépjármű „tisztaságáról”. Ezért az eredetiségvizsgálatot mindig az adás-vételi szerződés elkészültét megelőzésen kell elvégeztetni, mielőtt az előtt, hogy a járművet véglegesen a nevünkre íratjuk.  A vizsgálatnak minden esetben a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által előírt technológia alapján kell történnie.

 Az eredetiségvizsgálat a járművek azonosítóinak (nem a műszaki állapotának) és a jármű okmányainak vizsgálatára terjed ki.

 

Eredetvizsgálat szükséges:

-a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;

- a forgalomból végleg, vagy átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetében az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonosváltozás következett be;

-a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást – alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje – megelőzően;

- a jármű – kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját – tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor.

- A forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást – alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje vagy javítása – és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni.

- Külföldről Magyarországra hozott, honosítani kívánt, használt gépjármű NKH-n való vizsgáztatása és az Okmányirodai ügyintézése között.

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha

- annak jogalapja öröklés,

- annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,

- annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,

- a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,

- annak jogalapja állami szerv kezelésében lévő jármű más állami szerv részére történő átadása,

- annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.

- A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.

-tulajdonjogában bekövetkezett változást közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonátruházása esetén.

Tel.:0662/ 428-488    email: kzsmobilcar@gmail.com

Fontos még tudni, hogy 60 napig érvényes egy fel nem használt eredetiségvizsga és értelemszerűen minden tulajdonos váltáskor újat kell készíteni, még akkor is ha csak 2 hónapig volt az autó nálunk és természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy minden rendben van vele. A szabályozásnak megfelelően a járművek tulajdonjog változásának bejelentésére egyébként is mindössze 15 nap áll rendelkezésünkre.

 
Mobil: +3630/545-71-35       
email:kzsmobilcar@gmail.com

 

 

 

Partnereink

 

  https://www.unoglass.hu/

 https://sutipark.hu/

 https://www.unixauto.hu/

 https://molnarautohaz.hu/

 https://www.tan-dem.hu/

 

 

 

 

 

 

KZS Mobil Car Kft.

Bakay Nándor utca 29.
Szeged
6724
(UNIX mellett)Nyitvatartás:
Hétfőtől-Péntekig
7.30-16-ig
Ügyfélszolgálat:
0662/428-488
0630/545-71-35kzsmobilcar@gmail.com